Showing all 3 results

Đặc điểm nổi trội:
– Vị ngọt thanh và vị tan tốt.
– Cấu trúc mịn và bóng.
– Màu sắc sáng và giữ màu lâu.
– Sủi hoa nhẹ tay, tính đàn hồi tốt, dai và tỉ lệ gãy thấp.
– Dễ dàng trong việc phân chia công thức nhỏ và bảo quản.

Sô cô la compound dạng nút Cacao Talk

Sô cô la compound đen dạng nút áo

Sô cô la compound dạng nút Cacao Talk

Sô cô la compound sữa dạng nút áo

Sô cô la compound dạng nút Cacao Talk

Sô cô la compound trắng dạng nút áo