Sô cô la chip đen 300g

Dùng để trang trí trực tiếp lên bánh hoặc làm nhân bánh hoặc làm topping cho một số thức uống.