Sô cô la chip trắng 700g

Dùng để trang trí trực tiếp lên bánh hoặc làm nhân bánh hoặc làm topping cho một số thức uống.