Sô cô la compound đen dạng thỏi

Dùng cho các ứng dụng trong sản xuất bánh, kẹo như: tạo hình trang trí, phủ mặt.
Dùng để sủi sô cô la trang trí, nấu ganache và làm nhân bánh.