Sô cô la compound trắng dạng nút áo

Công dụng:

Dùng trực tiếp

Dùng để sủi sô cô la trang trí, nấu ganache và làm nhân bánh.