Sô cô la viên Ngọc Trai Cacao Talk Siêu Bóng 200g – Ánh Bạc

Sản phẩm có độ ngọt nhẹ và giòn rụm.

Ứng dụng trong bánh ngọt, bánh món, dessert và trang trí bánh kem.

Đặc biệt dòng sản phẩm Ngọc Trai Siêu Bóng (ánh vàng; ánh bạc), hiệu ứng bóng, sáng cao hơn.